Ondertekening door de ‘echtgenoot’?

Tijdens de grote opmars van effectenlease rechtszaken waren de combinatie van de artikelen 1:88 en 1:89 BW één van de mogelijkheden om de effectenleaseovereenkomst aan te tasten. Deze artikelen behelzen het toestemmingsvereiste van de echtgenoot. De effectenleaseovereenkomst is in het verleden door de rechter als huurkoopovereenkomst bestempeld (artikel 7A:1576h BW).[1] Het gevolg van deze kwalificatie is …

Effectenlease en de gevolgen van vernietiging op grond van art. 1:347 BW

Effectenlease is een financieel product dat zijn opmars had in de jaren ’90. Effectenlease bestaat uit twee componenten: het eerste betreft een lening van krediet; het tweede betreft een beleggingscomponent. De effectenleaseovereenkomst gaat als volgt in werking. De consument leent geld bij een beleggingsonderneming om vervolgens met het geleende geld effecten aan te kopen. Over …