Niet tijdig protesteren tegen gebrek is consument aan te rekenen

Geschillencommissie 24 oktober 2013, nr. 2013-293 Feiten Consument en Wilgenhaege Vermogensbeheer B.V. zijn op 21 december 2005 een beleggingsrelatie aangegaan op basis van vermogensbeheer. Het risicoprofiel dat daarbij is opgemaakt betreft een defensief profiel, genaamd “ Behoudend beheer”. De consument heeft in 2007 een gelijksoortige overeenkomst met Wilgenhaege afgesloten namens zijn kinderen. De consument heeft …