Ondertekening door de ‘echtgenoot’?

Tijdens de grote opmars van effectenlease rechtszaken waren de combinatie van de artikelen 1:88 en 1:89 BW één van de mogelijkheden om de effectenleaseovereenkomst aan te tasten. Deze artikelen behelzen het toestemmingsvereiste van de echtgenoot. De effectenleaseovereenkomst is in het verleden door de rechter als huurkoopovereenkomst bestempeld (artikel 7A:1576h BW).[1] Het gevolg van deze kwalificatie is …

De Europese bankenunie

In juni 2012 hebben de Europese regeringsleiders ingestemd met het ontwikkelen van een Europese bankenunie. De bankenunie zal het antwoord moeten zijn op toekomstige economische crisissituaties binnen Europa. Sinds de economische crisis van augustus 2008 is pijnlijk duidelijk geworden hoe kwetsbaar nationale economieën kunnen zijn. Daarbij is vooral duidelijk geworden dat de nationale overheden stevig …

De algemene zorgplicht

Volgend jaar treedt de algemene zorgplicht in werking. De algemene zorgplicht moet het antwoord zijn op toekomstige financiële producten die het vertrouwen en de belangen van de consument negatief kunnen raken. De algemene zorgplicht is een publiekrechtelijke norm die zal worden opgenomen in art. 4:24a Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft). “Artikel 4:24a, eerste …

Niet- ontvankelijk

Zaak I. Geschillencommissie, 1 november 2013, nr. 2013-311 Feiten Een consument heeft op of omstreeks 12 november 2001 een effectenleaseovereenkomst afgesloten met Aegon. De consument heeft bijna 11 jaar na deze overeenkomst een vaststellingsovereenkomst van Aegon gekregen. In de vaststellingsovereenkomst zijn een viertal punten opgenomen: de effectenleaseovereenkomst wordt met wederzijds goedvinden beëindigd; de aangekochte aandelen …

Niet tijdig protesteren tegen gebrek is consument aan te rekenen

Geschillencommissie 24 oktober 2013, nr. 2013-293 Feiten Consument en Wilgenhaege Vermogensbeheer B.V. zijn op 21 december 2005 een beleggingsrelatie aangegaan op basis van vermogensbeheer. Het risicoprofiel dat daarbij is opgemaakt betreft een defensief profiel, genaamd “ Behoudend beheer”. De consument heeft in 2007 een gelijksoortige overeenkomst met Wilgenhaege afgesloten namens zijn kinderen. De consument heeft …

Effectenlease en de gevolgen van vernietiging op grond van art. 1:347 BW

Effectenlease is een financieel product dat zijn opmars had in de jaren ’90. Effectenlease bestaat uit twee componenten: het eerste betreft een lening van krediet; het tweede betreft een beleggingscomponent. De effectenleaseovereenkomst gaat als volgt in werking. De consument leent geld bij een beleggingsonderneming om vervolgens met het geleende geld effecten aan te kopen. Over …