Europa: bescherming voor klokkenluiders

In april 2019 is vanuit Europa nieuwe regels voorgesteld om klokkenluiders in de EU beter te beschermen na het melden van maatschappelijke misstanden. De belangrijkste uitgangspunten van dit initiatief zijn het bieden van betere bescherming aan klokkenluiders en de mogelijkheid om misstanden te melden via verschillende kanalen. Lees verder op: http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190410IPR37529/nieuwe-regels-voor-de-bescherming-van-klokkenluiders of op: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0398-AM-155-155_EN.pdf   …