Effectenlease en de gevolgen van vernietiging op grond van art. 1:347 BW

Effectenlease is een financieel product dat zijn opmars had in de jaren ’90. Effectenlease bestaat uit twee componenten: het eerste betreft een lening van krediet; het tweede betreft een beleggingscomponent. De effectenleaseovereenkomst gaat als volgt in werking. De consument leent geld bij een beleggingsonderneming om vervolgens met het geleende geld effecten aan te kopen. Over …