Het gevaar van Trade-Based Money Laundering

Het witwassen van criminele gelden of gelden voor de financiering van terrorisme kan in vele verschillende vormen gerealiseerd worden. Een eerste vorm van witwassen betreft het gebruiken van de financiële diensten om de paper-trail te versluieren en het geld uiteindelijk te laten integreren in de maatschappij. De tweede vorm is het gebruiken van een geldkoerier. Concreet …